Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Du lịch Khánh Hòa: tiềm năng, thực trạng và giải pháp

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Hà Nam

Nghiên cứu họat động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đọan 2003 – 2009

Nghiên cứu phát triển du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

Phát triển du lịch gắn bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể tại Hải Dương

Lễ hội thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp Marketing

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng Bắc Bộ tại Việt Nam phục vụ phát triển du lịch

Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tuyển tập Nguyễn Tuân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22013

Giọng điệu giễu nhại trong một số tác phẩm gần đây của Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Châu Diên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17650

Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21897

Vấn đề thân phận người phụ nữ trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX (qua một số tác phẩm tiêu biểu)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19172

Nguyễn Thi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25953

Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40127

Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40128

Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17709

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22807

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23006

Quản lý hoạt đông giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48751

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16333

Biện pháp quản lý học sinh nội trú ở trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48752

Biện pháp quản lý học sinh nội trú ở trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48752

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa Công nghệ Thông tin - ĐH Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16162

Quản lý quá trình đào tạo ngành kiến trúc công trình theo phương thức tín chỉ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48746

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Công Đoàn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13581

Đánh giá quy trình thiết kế đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội Đại học Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16161